headerVBR3

Najaarsvergadering 2018 'Recht over tijd'

Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?
Vrijdag 7 december 2018 vanaf 14.00  |  De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam

Op vrijdag 7 december 2018 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar najaarsvergadering. De jaarvergadering staat in het teken van ‘Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?’ Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt. Over deze vragen gaan de preadviezen prof. mr. M.A. Loth (Tilburg Law School) en mr. L.P.W. van Vliet (Universiteit Maastricht). De preadviseurs zullen tijdens de jaarvergadering hun preadviezen inleiden. Na interventies door referenten, is er ruimte voor discussie met de deelnemers aan de jaarvergadering.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Ook niet-leden mogen eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

Voorjaarsvergadering 2018 'Property Law Lab 2018'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 13 april 2018 vanaf 14.00 te Nijmegen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' opent prof. Verstijlen het discours met een lezing over een goederenrechtelijk thema. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Bartels dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2017 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw.
Programma voorjaarsvergadering 2018

Najaarsvergadering 2017 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht'

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Vrijdag 8 december 2017 vanaf 14.00 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviezen worden besproken over het thema 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht - Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid'. Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans laten hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en 'kleine ondernemers'. De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Ook niet-leden mogen eenmaling aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.