headerVBR3

Najaarsvergadering 2016 met preadviezen 'Uitleg van rechtshandelingen'

Vrijdag 9 december 2016 vanaf 14.00 uur bij Stibbe in Amsterdam

Tijdens deze jaarvergadering zal het preadvies over het thema 'Uitleg van rechtshandelingen' worden besproken, een voor zowel theorie als praktijk relevant onderwerp. Het preadvies brengt de ontwikkelingen op het gebied van uitleg in kaart en trekt lijnen door, en beschouwt de thematiek ook vanuit internationaal perspectief. De discussie zal worden ingeleid door preadviseurs mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

VBR Publicatieprijs 2015 gewonnen door mr. drs. E.S. Daalder en mr. R. de Graaff

De Vereniging voor Burgerlijk Recht heeft de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt aan het artikel “Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument”, AA 2015, p. 324-332 door Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff. Beide auteurs zijn promovendi aan de Universiteit Leiden.
De winnaars ontvingen de prijs op 8 april jl. uit handen van prof. mr. C.J.M. Klaassen, voorzitter van de jury. Klaassen roemde de historische en rechtsvergelijkende basis van het artikel en de heldere wijze waarop de auteurs hun historische en rechtsvergelijkende bevindingen weten te koppelen aan het moderne prejudiciële instrument bij de Hoge Raad. De auteurs stellen vast dat een prejudiciële procedure kan uitgroeien tot het belangrijkste rechtsvormende instrument van een rechter, maar concluderen dat zo’n procedure ook op diverse punten een inherente spanning creëert.

20160408 170741 2

Themamiddag Bastion 2016 "Digitaal privaatrecht"

Vrijdag 8 april 2016, 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Op deze voorjaarsvergadering van de VBR zal worden gedebatteerd over digitaal privaatrecht.Vier jonge civilisten presenteren hun onderzoek op het terrein van digitaal privaatrecht als opening van de gedachtewisseling hierover. Zij belichten het onderwerp vanuit het goederenrecht (verstrengeling van software en hardware: de opkomst van onoverdraagbare zaken, artikel 3:86 BW en internetaankopen), vanuit het perspectief van geschillenbeslechting (ADR en ODR en de digitalisering van de rechtspraak) en vanuit het intellectueel eigendomsrecht (de onzekere toekomst van de hyperlink). Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt.