headerVBR3

Voorjaarsvergadering 2017 'Property Law Lab'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 7 april 2017 vanaf 14.00 bij de Universiteit van Tilburg

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' zullen vier promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek presenteren met aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Wibier dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2016 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.
Programma voorjaarsvergadering 2017

Najaarsvergadering 2016 met preadviezen 'Uitleg van rechtshandelingen'

Vrijdag 9 december 2016 vanaf 14.00 uur bij Stibbe in Amsterdam

Tijdens deze jaarvergadering zal het preadvies over het thema 'Uitleg van rechtshandelingen' worden besproken, een voor zowel theorie als praktijk relevant onderwerp. Het preadvies brengt de ontwikkelingen op het gebied van uitleg in kaart en trekt lijnen door, en beschouwt de thematiek ook vanuit internationaal perspectief. De discussie zal worden ingeleid door preadviseurs mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

VBR Publicatieprijs 2015 gewonnen door mr. drs. E.S. Daalder en mr. R. de Graaff

De Vereniging voor Burgerlijk Recht heeft de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt aan het artikel “Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument”, AA 2015, p. 324-332 door Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff. Beide auteurs zijn promovendi aan de Universiteit Leiden.
De winnaars ontvingen de prijs op 8 april jl. uit handen van prof. mr. C.J.M. Klaassen, voorzitter van de jury. Klaassen roemde de historische en rechtsvergelijkende basis van het artikel en de heldere wijze waarop de auteurs hun historische en rechtsvergelijkende bevindingen weten te koppelen aan het moderne prejudiciële instrument bij de Hoge Raad. De auteurs stellen vast dat een prejudiciële procedure kan uitgroeien tot het belangrijkste rechtsvormende instrument van een rechter, maar concluderen dat zo’n procedure ook op diverse punten een inherente spanning creëert.

20160408 170741 2