headerVBR3

Voorjaarsvergadering 2019 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht'

Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht
Bastion van het Burgerlijk Recht
Vrijdag 5 april 2019 vanaf 14.00 uur  |  Universiteit Utrecht

Onder de noemer 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht' presenteren vier civilisten hun bevindingen en stellingen op dit nieuwe terrein. In het bijzonder staat daarbij de vraag centraal of, en zo ja hoe en onder welke omstandigheden, het aansprakelijkheidsrecht en de verschillende deelgebieden daarvan de relevante actoren kan aanzetten tot een veilige(re) ontwikkeling van producten, mede met oog voor de voordelen van die producten. Bovendien wordt de VBR Publicatieprijs 2018 uitgereikt.

Programma voorjaarsvergadering 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2/3a te Utrecht.

Najaarsvergadering 2018 'Recht over tijd'

Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?
Vrijdag 7 december 2018 vanaf 14.00  |  De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam

Op vrijdag 7 december 2018 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar najaarsvergadering. De jaarvergadering staat in het teken van ‘Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?’ Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt. Over deze vragen gaan de preadviezen prof. mr. M.A. Loth (Tilburg Law School) en mr. L.P.W. van Vliet (Universiteit Maastricht). De preadviseurs zullen tijdens de jaarvergadering hun preadviezen inleiden. Na interventies door referenten, is er ruimte voor discussie met de deelnemers aan de jaarvergadering.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Ook niet-leden mogen eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

Voorjaarsvergadering 2018 'Property Law Lab 2018'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 13 april 2018 vanaf 14.00 te Nijmegen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' opent prof. Verstijlen het discours met een lezing over een goederenrechtelijk thema. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Bartels dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2017 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw.
Programma voorjaarsvergadering 2018