headerVBR3

Preadviezen uitgegeven door Uitgeverij Paris

De preadviezen van de VBR worden met ingang van 2013 uitgegeven door Uitgeverij Paris. Voordien verzorgde uitgeverij Kluwer de preadviezen. Preadviezen van 2012 en eerder kunnen via uitgeverij Kluwer verkregen worden. De leden ontvangen de preadviezen gratis, anderen kunnen ze verkrijgen via de uitgever.