headerVBR3

Najaarsvergadering 2017 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht'

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Vrijdag 8 december 2017 vanaf 14.00 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviezen worden besproken over het thema 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht - Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid'. Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans laten hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en 'kleine ondernemers'. De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Ook niet-leden mogen eenmaling aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

Voorjaarsvergadering 2017 'Property Law Lab'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 7 april 2017 vanaf 14.00 bij de Universiteit van Tilburg

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' zullen vier promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek presenteren met aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Wibier dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2016 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.
Programma voorjaarsvergadering 2017

Najaarsvergadering 2016 met preadviezen 'Uitleg van rechtshandelingen'

Vrijdag 9 december 2016 vanaf 14.00 uur bij Stibbe in Amsterdam

Tijdens deze jaarvergadering zal het preadvies over het thema 'Uitleg van rechtshandelingen' worden besproken, een voor zowel theorie als praktijk relevant onderwerp. Het preadvies brengt de ontwikkelingen op het gebied van uitleg in kaart en trekt lijnen door, en beschouwt de thematiek ook vanuit internationaal perspectief. De discussie zal worden ingeleid door preadviseurs mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.