headerVBR3

Najaarsvergadering 2021

Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'
Vrijdag 10 december 2021 | 14.00 uur | locatie volgt

Op vrijdag 10 december 2021 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'. Tijdens de vergadering worden preadviezen van prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon en prof. mr. W.H. van Boom besproken. De beide preadviseurs leiden het thema ter vergadering kort in. Hiernaast zal de publicatieprijs 2020 worden uitgereikt en zijn er enkele inhoudelijke agendapunten.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.

AANMELDEN