headerVBR3

Najaarsvergadering 2022

Najaarsvergadering 2022 'De spankracht van de civiele rechter'
Vrijdag 9 december 2022 | 14.00 uur | Hoge Raad, Korte Voorhout 8, Den Haag

Op vrijdag 9 december 2022 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'De spankracht van de civiele rechter'. Tijdens de vergadering worden preadviezen van prof. mr. Elbert de Jong, prof. mr. Ivo Giesen en prof. mr. Roel Schutgens besproken.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Hoge Raad, Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Voorwoord preadviezen 2022

Property Law Lab 2022: Rangen en klassen

Vrijdag 24 juni 2022 | 14.00 - 17.00 uur | NautaDutilh, Beethovenstraat 400, Amsterdam

Programma:

13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur
Opening

14.10 uur
Niels Pannevis (advocaat Resor, fellow OO&R, RU)
Niels Pannevis zal ingaan op de aard van de rang van een vordering naar Nederlands recht. Bepaalt de rang bijvoorbeeld de inhoud van de vordering? Hoe verhoudt de rang van een vordering zich tot de rang van een zekerheidsrecht? En welke gevolgen heeft het dat naar Nederlands recht de rang van een vordering steeds relatief wordt bepaald ten opzichte van andere vorderingen?

14.50 uur
Lilian Welling-Steffens (of counsel GreenbergTraurig, gastdocent UvA)

Lilian Welling-Steffens zal allereerst ingaan op de klassenindeling onder de WHOA. In het tweede deel van haar presentatie zal zij uiteenzetten hoe de positie van met name pandhouders wordt beïnvloed door een zogenaamde cross class cram down en door de wijze waarop onder de WHOA de absolute priority rule is vormgegeven. Met de komst van de WHOA kan de sterke positie van een pandhouder aanzienlijk worden ingeperkt.

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Teun Struycken (advocaat NautaDutilh, Hoogleraar Universiteit Utrecht)
Teun Struycken behandelt de rangwisseling van pandrechten en verdeling van executieopbrengst. Hij geeft een analyse van het arrest HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Bowie Recycling).

16.40 uur
Martijn Rongen (senior legal counsel, Loyens & Loeff)
Martijn Rongen behandelt het onderwerp rangordeafspraken omtrent de verdeling van de executieopbrengst na uitwinning van gemeenschappelijke zekerheden.
Hij zal ingaan op de vraag op welke wijze de deelgenoten in een gemeenschappelijk hypotheek- of pandrecht met werking tegenover derden afspraken kunnen maken omtrent de verdeling van de executieopbrengst die afwijkt van een verdeling naar rato van de verzekerde vorderingen. De mogelijkheid om met derdenwerking dergelijke verdeelafspraken te maken is onder meer van belang voor financiële transacties waarbij portefeuilles hypothecair krediet worden overgedragen, zoals bij securitisaties, covered bonds en whole loan sales.

17.20
Sluiting en borrel

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.

Voorjaarsvergadering 2022

Bastion van het Burgerlijk Recht 2022 'Aansprakelijkheid voor anderen vergeleken'
Vrijdag 8 april 2022 | 14.00 - 17.00 uur | Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

Op vrijdag 8 april 2022 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering bestormen de volgende vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk Recht voor een discussie in het kader van 'aansprakelijkheid voor anderen vergeleken':

  1. Daniël Stein, promovendus aan de Radboud Universiteit, met het onderwerp "aansprakelijkheid binnen ondernemingen voor schending van het mededingingsrecht";
  2. Anne de Vries-Stotijn, promovenda aan de Tilburg Universiteit, met het onderwerp "aansprakelijkheid voor zelfstandige bemiddelaars: een hiaat in de wet";
  3. Stijn Jonasse, promovendus aan de Vrije Universiteit, met het onderwerp "absolute aansprakelijkheid voor concerns: een Indiaas initiatief"; en
  4. Kirsten Maes, in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, met het onderwerp "Amerikaanse toestanden zijn zo gek nog niet".
Verder wordt de VBR Publicatieprijs 2021 uitgereikt en zal Anna Berlee worden voorgedragen voor benoeming als nieuw bestuurslid. Een gedetailleerde agenda van het programma van de voorjaarsvergadering en de precieze locatie volgen later.

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.