headerVBR3

De Vereniging voor Burgerlijk Recht heeft de VBR Publicatieprijs 2011 toegekend aan het artikel '"Dit had niet hoeven gebeuren". De causale verklaring van ongewenste gebeurtenissen en de betekenis van de contrafeitelijke denkfout voor het CQSN-verband' (NTBR 2011-9, 67 (p. 471 - 478). De winnende auteur, Prof.Dr. R.W.M. (Raimond) Giard, is patholoog Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en bijzonder hoogleraar Methodologie en aansprakelijkheid aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. In het winnende artikel onderzoekt Giard de klassieke vraag naar het causaal verband in aansprakelijkheidsvragen vanuit een kritisch, sociaalwetenschappelijk perspectief en houdt juristen daarbij een spiegel voor. 'Giard stelt ongemakkelijke vragen waar juristen niet omheen kunnen', aldus de jury. Lees de uitreikingstoespraak door jurylid prof. Tjong Tjin Tai.