headerVBR3

De jury VBR Publicatieprijs 2012 heeft de prijs toegekend aan het artikel “Blijvende onmogelijkheid”, NTBR 2012, 40, p. 287. De auteur is prof. mr. A.C. van Schaick, hoogleraar en advocaat te Tilburg. Op 12 april j.l. ontving de winnaar de prijs uit handen van prof. mr. G.E. van Maanen, voorzitter van de jury. Van Maanen roemde de winnaar als een praktijkgerichte en rechtsvergelijkende academicus die met het winnende artikel beargumenteert dat het begrip ‘blijvende onmogelijkheid’ te ruim wordt geïnterpreteerd en dat vergelijking met Duits recht aantoont dat een betere afbakening tussen ‘blijvende onmogelijkheid’ en de verzuimregeling mogelijk is. De auteur pleit er voor om de vraag naar de blijvende onmogelijkheid van de nakoming rationeel en feitelijk te blijven benaderen. Lees de toespraak van de jury-voorzitter.