headerVBR3
Winnaar van de VBR Publicatieprijs 2023 is Elias Van Gool (PhD), voor zijn artikel 'De nieuwe richtlijn productaansprakelijkheid en circulaire economie', verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2023/44, pp. 410-420

Toelichting van de jury: "Onze Leuvense collega Elias van Gool publiceert regelmatig, in Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige tijdschriften over het cruciale onderwerp dat in de voorjaarsvergadering centraal staat: kan duurzaamheid worden bevorderd via het (Europees) privaatrecht? Zo analyseert hij in de door ons geprezen publicatie de betekenis van de nieuwe richtlijn productaansprakelijkheid voor de transitie naar een circulaire economie. Kenmerkend voor zijn artikelen is het heldere toetsingskader, een scherpe (vaak kritische) analyse en een oplossingsgerichtheid waar de praktijk (Europese/nationale wetgevers en rechtstoepassers) haar voordeel mee kan doen. Als we de publicatielijst van Elias bekijken dan zien we dat hij al eerder voor Nederlandse tijdschriften heeft geschreven: wij hopen van ganser harte dat hij dit blijft doen. We willen met deze prijs hem aanmoedigen dat te blijven doen!"