headerVBR3
Donderdag 22 juni 2023 | 14.00 - 17.00 uur | Houthoff, Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam

Op donderdag 22 juni 2023 organiseert de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarlijkse Property Law Lab. De bijeenkomst besteedt aandacht aan de diverse manieren waarop vermogen afgescheiden kan worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat bepaalde schuldeisers verhaal kunnen nemen op dat vermogen. Zo kan een bankrekening aangemerkt worden als kwaliteitsrekening, waardoor het geld op die rekening buiten het vermogen blijft van de rekeninghouder. Ook komen we situaties tegen waarin de wetgever de mogelijkheid op een vermogen verhaal te nemen exclusief toekent aan een specifieke groep schuldeisers, en overige schuldeisers uitsluit. Niet alleen buiten het Burgerlijk Wetboek, maar ook in het algemene vermogensrecht komen we manieren tegen waarop de wetgever de eigendom van goederen of het verhaal op goederen bij uitsluiting toekent aan specifieke personen.

Programma
13:30 uur
Ontvangst met thee/koffie


14:00 uur
Opening

14:10 uur
Mr. Tiddo Bos (Promovendus Rijksuniversiteit Groningen) en Prof. mr. Leon Verstappen (Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)

‘De kwaliteitsrekening, Stichting Derdengelden en recente jurisprudentie van de Hoge Raad’

14:50 uur
Prof. mr. Pim Rank (Hoogleraar Universiteit Leiden)
‘Algemeen pensioenfonds: sommige crediteuren gelijker dan andere?’

15:30 uur
Pauze

16:00 uur
Prof. mr. Yael Diamant (Hoogleraar Tilburg University)
‘Vermogensscheiding in het financiële toezichtrecht: de rekening met afgescheiden vermogen’

16:40 uur
Prof. mr. Steven Bartels (Hoogleraar Radboud Universiteit)
‘Een algemeen vermogensrechtelijk perspectief op afgescheiden vermogens’

17:20 uur
Sluiting en borrel

De vergadering is toegankelijk voor leden.

Lid worden