headerVBR3

Themamiddag Bastion 2023 "Hoe ver reikt de persoonlijke aansprakelijkheid?"

Vrijdag 14 april 2023 |14.00-17.00 uur | Open Universiteit, Vondellaan 202 (1e verdieping), Utrecht

Op de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht bestormen de volgende vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk Recht voor een discussie over de vraag: 'Hoe ver reikt de persoonlijke aansprakelijkheid?'.

  • Jan van Staalduinen (Universiteit Leiden): aansprakelijkheid vanwege schade door AI
  • Lianne Wijntjens (Tilburg University): excuses en aansprakelijkheid empirisch onderzocht nav medische fouten; dit wordt ook naar andere contexten gegeneraliseerd
  • Tim Bleeker (VU): de persoonlijke aansprakelijkheid van leidinggevenden voor milieuovertredingen in bedrijfscontext.
  • Berber Laarman (VU): analyse van de rol van het recht als er iets misgaat in gezondheidszorg; ook hier worden de conclusies algemener getrokken

Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2022 uitgereikt.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden.