headerVBR3

Najaarsvergadering 2019 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'
Vrijdag 6 december vanaf 14.00 uur  |  Pels Rijcken te Den Haag

Op vrijdag 6 december houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'. Tijdens deze vergadering worden de preadviezen 'Digitalisering en vermogensrecht' van prof. mr. A.C. van Schaick en 'Grondrechten in de platformeconomie' van prof. mr. J.H. Gerards besproken. Bert van Schaick beschrijft in zijn preadvies hoe digitalisering dwingt tot bezinning op traditionele uitgangspunten van het vermogensrecht. Janneke Gerards belicht in haar preadvies de ontwikkeling van de opkomst van de platformeconomie en verkent de gevolgen daarvan voor de grondrechten in brede zin. De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij Pels Rijcken, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag.