headerVBR3

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 17 mei vanaf 14.00 uur  |  Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht faciliteert met deze middag wederom de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers. Met een lezing over de toekomst van zekerheidsrechten opent prof. Wibier het discours. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Verstijlen dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

Programma Property Law Lab 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Rijksuniversiteit Groningen, Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.