headerVBR3

Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht
Bastion van het Burgerlijk Recht
Vrijdag 5 april 2019 vanaf 14.00 uur  |  Universiteit Utrecht

Onder de noemer 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht' presenteren vier civilisten hun bevindingen en stellingen op dit nieuwe terrein. In het bijzonder staat daarbij de vraag centraal of, en zo ja hoe en onder welke omstandigheden, het aansprakelijkheidsrecht en de verschillende deelgebieden daarvan de relevante actoren kan aanzetten tot een veilige(re) ontwikkeling van producten, mede met oog voor de voordelen van die producten. Bovendien wordt de VBR Publicatieprijs 2018 uitgereikt.

Programma voorjaarsvergadering 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2/3a te Utrecht.