headerVBR3

Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?
Vrijdag 7 december 2018 vanaf 14.00  |  De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam

Op vrijdag 7 december 2018 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar najaarsvergadering. De jaarvergadering staat in het teken van ‘Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?’ Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt. Over deze vragen gaan de preadviezen prof. mr. M.A. Loth (Tilburg Law School) en mr. L.P.W. van Vliet (Universiteit Maastricht). De preadviseurs zullen tijdens de jaarvergadering hun preadviezen inleiden. Na interventies door referenten, is er ruimte voor discussie met de deelnemers aan de jaarvergadering.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Ook niet-leden mogen eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.