headerVBR3
Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 13 april 2018 vanaf 14.00 te Nijmegen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' opent prof. Verstijlen het discours met een lezing over een goederenrechtelijk thema. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Bartels dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2017 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw.
Programma voorjaarsvergadering 2018