headerVBR3
Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Vrijdag 8 december 2017 vanaf 14.00 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviezen worden besproken over het thema 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht - Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid'. Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans laten hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en 'kleine ondernemers'. De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Ook niet-leden mogen eenmaling aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.