headerVBR3
Vrijdag 8 april 2016, 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Op deze voorjaarsvergadering van de VBR zal worden gedebatteerd over digitaal privaatrecht.Vier jonge civilisten presenteren hun onderzoek op het terrein van digitaal privaatrecht als opening van de gedachtewisseling hierover. Zij belichten het onderwerp vanuit het goederenrecht (verstrengeling van software en hardware: de opkomst van onoverdraagbare zaken, artikel 3:86 BW en internetaankopen), vanuit het perspectief van geschillenbeslechting (ADR en ODR en de digitalisering van de rechtspraak) en vanuit het intellectueel eigendomsrecht (de onzekere toekomst van de hyperlink). Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt.