headerVBR3
Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher
Vrijdag 11 december 2015, 14.00 uur, kantoor NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam

Tijdens de najaarsvergadering worden de preadviezen over collectieve acties verdedigd. Prof. Tzankova onderzoekt in haar preadvies of de Nederlandse collectieve actie "globaliseringsproof" is, en geeft daarbij een helikopter view van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. Prof. Faure en Visscher belichten in hun preadvies de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.