headerVBR3
Vrijdag 10 april 2015, 14.00 uur bij de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52 te Den Haag

Op 10 april 2015 bestormen vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk recht, en gaan zij het debat aan over het thema "Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht". Nieuwe ideeën over nieuwe fenomenen (aansprakelijkheid voor zelfdenkende apparatuur, driedimensionaal eigendom, digitale inhoud van het contractenrecht en privaatrechtelijke aspecten van cookies en apps) passeren de revue. De vraag is of het oude bastion van het burgerlijk recht zich staande kan houden in dit nieuwe geweld. Verder wordt tijdens de themamiddag de VBR Publicatieprijs 2014 uitgereikt.

Zie hier het programma.