headerVBR3
Auteurs: prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem en prof. mr. A.A.H. van Hoek
Woendag 10 december 2014, 14.00 uur bij de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviseurs prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem (Radboud Universiteit Nijmegen en ING Bank) en prof. mr. A.A.H. van Hoek (Universiteit van Amsterdam) hun preadviezen over het overkoepelende thema Forumshopping inleiden. Prof. Beekhoven van den Boezem belicht in zijn preadvies "Recht- en forumshopping in de internationale bedrijfsfinancieringspraktijk bezien vanuit Nederlands perspectief" de invalshoek van de bedrijfsfinanciering. Hij stelt zich onder meer de vraag welke (materiële) overwegingen een rol spelen bij de keuze voor het toepasselijk recht. In het preadvies van prof. van Hoek, dat de titel "Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden 'ontbundeld'"draagt, wordt de rol van de statutaire zetel als aanknopingsfactor in het IPR belicht.