headerVBR3
Themamiddag Bastion 2024 "Bevordering van duurzaamheid via het geldende privaatrecht"

Vrijdag 12 april 2024 | 14.00-17.30 uur |Huize Molenaar, Korte Nieuwstraat 6-8 te Utrecht

Op de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht bestormen vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk Recht voor een discussie over het thema "Bevordering van duurzaamheid via het geldende privaatrecht".

Programma:

13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur
Opening

14.10 uur
Josje de Vogel: De  transitie van eigendom van mobiliteit naar gebruik van mobiliteit: trapt het EU-consumentenrecht op de rem?
Josje de Vogel begon haar PhD in 2018 en zal op 28 juni 2024 haar proefschrift verdedigen ter verkrijging van een dubbeldoctoraat (aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit van Antwerpen). Inmiddels is zij werkzaam als universitair docent aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek op het gebied van consumentenbescherming en duurzaamheid, digitalisering en platformisering.

14.50 uur
Tim van Zuijlen: Geplande veroudering: remedies in het consumentenrecht
Tim van Zuijlen promoveert aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over geplande veroudering. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheid voor de consument om een remedie uit te oefenen in gevallen waarin de levensduur van zijn product door de fabrikant bewust wordt verkort. Tevens is hij docent bij IT-recht aan dezelfde faculteit. Naast zijn onderwijs en onderzoek is hij onder meer lid van het dagelijks bestuur van de sectie IT-recht en lid van de Normcommissie AI & Big Data bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Jonas Voorter: Juridische aandachtspunten op weg naar een circulaire bouwsector: Hoe maken we de cirkel rond?
Jonas Voorter is postdoctoraal onderzoeker bouwrecht en circulaire economie aan de rechtenfaculteit van Tilburg University en de Universiteit Hasselt (BE). In juni 2023 verdedigde Jonas zijn proefschrift aan de Universiteit Hasselt rond 'de juridische transitie naar een circulaire economie in de bouwsector in België'. Zijn huidig onderzoek focust op het verder juridisch faciliteren en promoten van circulariteit in de bouwsector in West-Europa, zowel vanuit een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk perspectief.

16.40 uur
Daan van Maurik: From courtroom to boardroom: over de effecten van klimaatrechtszaken op het gedrag van bedrijven
Daan van Maurik is promovendus bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Hij doet sinds 2021 juridisch-empirisch onderzoek naar de effecten van klimaataansprakelijkheid en klimaatrechtszaken op het gedrag en beleid van bedrijven. Daan studeerde culturele antropologie en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.

17.20 uur
Uitreiking VBR Publicatieprijs 2023
aan de auteurs(s) van het wetenschappelijk tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin.

17.30 uur
Sluiting en borrel
De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Niet-leden betalen €20.