headerVBR3

Najaarsvergadering 2015 met preadviezen 'Collectieve Acties'

Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher
Vrijdag 11 december 2015, 14.00 uur, kantoor NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam

Tijdens de najaarsvergadering worden de preadviezen over collectieve acties verdedigd. Prof. Tzankova onderzoekt in haar preadvies of de Nederlandse collectieve actie "globaliseringsproof" is, en geeft daarbij een helikopter view van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. Prof. Faure en Visscher belichten in hun preadvies de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.

Elbert de Jong wint VBR-publicatieprijs 2014

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht is de VBR-publicatieprijs 2014 uitgereikt aan mr. E.R. (Elbert) de Jong, werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (UU). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur(s) van het wetenschappelijk tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin. Hij ontving de prijs voor het artikel 'Onzekerheid Troef?' (NJB 2014/6, p. 382-389). Het artikel gaat over zorgplichten voor onzekere risico's. In het artikel worden aan de hand van typen en oorzaken van wetenschappelijke onzekerheid, de inhoud en grenzen van zorgplichten onder verschillende omstandigheden van wetenschappelijke onzekerheid over risico's uiteengezet. De jury roemt het artikel om de grensverleggende en innovatieve wijze waarop wordt bijgedragen aan de oplossing van een urgente en verontrustende problematiek.
Lees hier de laudatio van jurylid mr. drs. B.T.M. van der Wiel

Themamiddag Bastion 2015 "Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht"

Vrijdag 10 april 2015, 14.00 uur bij de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52 te Den Haag

Op 10 april 2015 bestormen vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk recht, en gaan zij het debat aan over het thema "Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht". Nieuwe ideeën over nieuwe fenomenen (aansprakelijkheid voor zelfdenkende apparatuur, driedimensionaal eigendom, digitale inhoud van het contractenrecht en privaatrechtelijke aspecten van cookies en apps) passeren de revue. De vraag is of het oude bastion van het burgerlijk recht zich staande kan houden in dit nieuwe geweld. Verder wordt tijdens de themamiddag de VBR Publicatieprijs 2014 uitgereikt.

Zie hier het programma.