headerVBR3
Voorjaarsvergadering 'Property Law Lab 2018'
Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland

Op vrijdag 13 april 2018 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar voorjaarsvergadering, met de titel 'Property Law Lab 2018'. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Prof. Verstijlen opent het discours met een lezing over een goederenrechtelijk thema. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Aansluitend is er ruimte voor uitwisseling van ideeën. Tijdens de vergadering zal de VBR Publicatieprijs 2017 worden uitgereikt.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw.
Meer informatie en aanmeldenOver de VBR
De Vereniging voor Burgerlijk Recht is op 3 februari 1986 opgericht. Doel was en is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht. De VBR tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van wetenschappelijk debat in haar vergaderingen alsook door het uitgeven en verspreiden van geschriften op het gebied van het burgerlijk recht.
Lees meer: Over de VBR