headerVBR3

Over de VBR

De Vereniging voor Burgerlijk Recht is op 3 februari 1986 opgericht. Doel was en is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht. De VBR tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van wetenschappelijk debat in haar vergaderingen alsook door het uitgeven en verspreiden van geschriften op het gebied van het burgerlijk recht.

Lees meer

Najaarsvergadering 2019 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'
Vrijdag 6 december vanaf 14.00 uur  |  Pels Rijcken te Den Haag

Op vrijdag 6 december houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'. Tijdens deze vergadering worden de preadviezen 'Digitalisering en vermogensrecht' van prof. mr. A.C. van Schaick en 'Grondrechten in de platformeconomie' van prof. mr. J.H. Gerards besproken. Bert van Schaick beschrijft in zijn preadvies hoe digitalisering dwingt tot bezinning op traditionele uitgangspunten van het vermogensrecht. Janneke Gerards belicht in haar preadvies de ontwikkeling van de opkomst van de platformeconomie en verkent de gevolgen daarvan voor de grondrechten in brede zin. De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij Pels Rijcken, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag.