headerVBR3

Winnaar VBR Publicatieprijs 2010 Teun Struycken en Thijs van Zanten

Winnaar van de VBR Publicatieprijs 2010 was een artikel van co-auteurs Teun Struycken en Thijs van Zanten in het Tijdschrift voor Insolventierecht (T.H.D.Struycken &  T.T. van Zanten (2010). Hamvragen omtrent de inning van stil verpande vorderingen in faillissement. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2010(9), 57-69, 86-93). Lees de uitreikingstoespraak door juryvoorzitter Prof. Van Maanen.