headerVBR3

Winnaar VBR Publicatieprijs 2013: Myrthe Stolp

De jury VBR Publicatieprijs 2013 heeft de prijs toegekend aan Myrthe Stolp voor het artikel 'Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 6:162 BW belicht', verschenen in het Nederlands Juristenblad (2013/22, p. 1440-1447). Lees de uitreikingstoespraak van de jury-voorzitter.