headerVBR3

Over de VBR

De Vereniging voor Burgerlijk Recht is op 3 februari 1986 opgericht. Doel was en is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht. De VBR tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van wetenschappelijk debat in haar vergaderingen alsook door het uitgeven en verspreiden van geschriften op het gebied van het burgerlijk recht.

Bestuur

Het bestuur van de VBR bestaat uit:

prof. mr. drs. J.W.A. Biemans (vz), hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel recht, Universiteit Utrecht
mr. H.L. van der Beek, raadsheer, College van Beroep voor het bedrijfsleven
mr. J.M. Emaus (secr.), rechter in opleiding, Rechtbank Gelderland
mr. P.M.M. van der Grinten, wetgevingsjurist, Ministerie van Justitie en Veiligheid
prof. mr. T. Hartlief, Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad
prof. mr. M.W. Scheltema (penningm.), advocaat en partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
prof. mr. A.J. Verheij, hoogleraar Privaatrecht i.h.b. Verbintenissenrecht, Rijksuniversiteit Groningen
mr. L.P.W. van Vliet, universitair docent Vergelijkend Goederenrecht, Universiteit Maastricht
mr. dr. B.T.M. van der Wiel, advocaat en partner, Houthoff

Statuten van de VBR