headerVBR3

Voorjaarsvergadering 2017 'Property Law Lab'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 7 april 2017 vanaf 14.00 bij de Universiteit van Tilburg

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' zullen vier promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek presenteren met aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Wibier dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2016 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.
Programma voorjaarsvergadering 2017