headerVBR3

Najaarsvergadering 2016 met preadviezen 'Uitleg van rechtshandelingen'

Vrijdag 9 december 2016 vanaf 14.00 uur bij Stibbe in Amsterdam

Tijdens deze jaarvergadering zal het preadvies over het thema 'Uitleg van rechtshandelingen' worden besproken, een voor zowel theorie als praktijk relevant onderwerp. Het preadvies brengt de ontwikkelingen op het gebied van uitleg in kaart en trekt lijnen door, en beschouwt de thematiek ook vanuit internationaal perspectief. De discussie zal worden ingeleid door preadviseurs mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.